Holiday in Croatia

Oglašavanje smještaja (direktni kontakti) za goste iz:

Češke, Rusije, Slovačke, Slovenije, Poljske

Ispunite formu sa svim podatcima koji će biti objavljeni na Vašoj stranici:

Udaljenost apartmana/vile/kuće za odmor od:


Gosti imaju na raspolaganju (u polja upišite DA, NE ili NA UPIT):


* Ova polja moraju se ispuniti.

Termin objave i aktiviranja stranice: do 24 sata od primitka prijavnice, potrebnih fotografija, te potvrde o uplati računa za oglašavanje.