Holiday in Croatia

Apartmani - Vile - Kuće za odmor - Sobe - Pansioni

Oglašavanje smještaja (direktni kontakti) za goste iz:

Češke, Rusije, Slovačke, Slovenije, Poljske

Opcije A, B, C, D, E: Oglašavanje u Katalogu + Video spot na YouTube (akcija - 25 %)

Opcija C+: Oglašavanje u Katalogu + Video spot na YouTube + Trajna WEB prezentacija (akcija -50 %)

Izaberite jednu od mogućih opcija oglašavanja:

A) 12 mjeseci B) 24 mjeseca C) 36 mjeseci C+) 36 mjeseci D) mjeseca E) 60 mjeseci
70,00 EUR
52,50 EUR
95,00 EUR
71,25 EUR
135,00 EUR
101,25 EUR
298,00 EUR
149,00 EUR
155,00 EUR
116,25 EUR
165,00 EUR
123,75 EUR

Ispunite formu sa svim podatcima koji će biti objavljeni na Vašoj stranici:

Udaljenost apartmana/vile/kuće za odmor od:


Gosti imaju na raspolaganju (u polja upišite DA, NE ili NA UPIT):


* Ova polja moraju se ispuniti.

Termin objave i aktiviranja stranice: do 24 sata od primitka prijavnice, potrebnih fotografija, te potvrde o uplati računa za oglašavanje.