Uvjeti & Cjenik oglašavanja u turističkom portalu CZ Katalog Odmor u Hrvatskoj
- www.Dovolena-Chorvatsko.cz -


Za goste iz:
Češke, Rusije, Poljske, Slovačke, Slovenije 
 

Na jednoj stranici se može oglasiti samo jedan objekt (sa max. 5 smještajnih jedinica) i samo jedna vrsta turističke ponude.

Stranica sadrži: adresu objekta, kontaktne mogućnosti + kontakt-formu za goste, osnovne informacije o opremljenosti objekta, informacije o udaljenostima objekta (plaža, centar itd.), Google kartu sa pozicijom objekta, poveznicu sa Facebookom (dijeljenje i komentiranje), tablicu sa kapacitetama i cijenama smještaja, opis ponude na engleskom ili nekom drugom jeziku (prevedeni opis dostavlja vlasnik objekta).
Moguć broj fotografija: 5 (min) - 15 (max) fotografija svakog apartmana + fotografije plaža, okoliša, objekta.

Linkove na vlastite web prezentacije NE objavljujemo.

Za istinitost podataka i informacija, te za autorska prava za poslane (objavljene) fotografije odgovara vlasnik objekta.

Tijekom oglašavanja Klijent ima pravo na 4 (četiri) besplatne promjene sadržaja stranice (cijene smještaja, opis, fotografije).
Klijent je osoba/vlasnik objekta koji je izvršio plaćanje za usluge oglašavanja.
U slučaju potrebe za promjenama, Klijent upućuje Redakciji (fotografije, cjenik smještaja i ostale podatke) isključivo putem e-maila na adresu admin@dovolena-chorvatsko.cz.

Cijene oglašavanja apartmana, soba, pansiona, villa, kampova, kuća za odmor, hotela:
A) 89 EUR/12 mjeseci
B) 119 EUR/24 mjeseca
C) 149 EUR/36 mjeseci

Cijena vrijedi za 1 objekat sa 1 - 5 smještajnih jedinica.
Nadoplata za svaki daljnji apartman: + 10 EUR.

U cijenu oglašavanja nije zaračunato fotografiranje ili naknadno fotografiranje objekta za potrebe oglašavanja.
Fotografiranje u trajanju do 30 minuta = 45 EUR (+ putni troškovi).
Fotografiranje u trajanju do 60 minuta = 75 EUR (+ putni troskovi).
Cijena je paušalna bez obzira na broj apartmana. Cijene ne sadrže prepuštanje autorskih prava.
U cijenu oglašavanja nije zaračunata izrada i objava booking-kalendara (5 EUR za booking-kalendar za jednu smještajnu jedinicu).
Troškovi storniranja stranice u portalu www.Dovolena-Chorvatsko.cz: 100 EUR
Održavanje i aktualiziranje samostalnih WEB stranica: cijena prema dogovoru.

Cijena izrade video spota (za potrebe dodatne promidžbe) u trajanju do 5 minuta: 50 EUR.
Materijal za video spot obezbjeđuje i dostavlja naručitelj (osobno, e-mailem, poštom).
Vlasnik objekta (naručitelj) koji ne zatraži korekciju ili brisanje svog video spota na Youtube, AUTOMATSKI proglašava da ima riješeno pitanje autorskih prava na fotografije, text i glazbu (od kojih je video spot sačinjen)!

Termin izrade stranice (prezentacije): do 24 sata od primitka prijavnice, potrebnih fotografija, te potvrde o uplati računa za oglašavanje.

Cijena bannera:

- Naslovnica: A) 145 EUR/12 mjeseci, B) 225 EUR/24 mjeseca, C) 285 EUR/36 mjeseci
- We recommend in Croatia: A) 90 EUR/12 mjeseci, B) 120 EUR/24 mjeseca, C) 150 EUR/36 mjeseci
- Travel agencies in Croatia: A) 90 EUR/12 mjeseci, B) 120 EUR/24 mjeseca, C) 150 EUR/36 mjeseci
- Rent-a-Boat & Yachts in Croatia: A) 90 EUR/12 mjeseci, B) 120 EUR/24 mjeseca, C) 150 EUR/36 mjeseci


Prijava za objavu Vašeg objekta:
Prijava za oglašavanje apartmana, vila, kuća za odmor, pansiona...
Termin izrade stranice (prezentacije): do 24 sata od primitka prijavnice, potrebnih fotografija, te potvrde o uplati računa za oglašavanje.

Redakcija portala:
www.Dovolena-Chorvatsko.cz
E-mail: admin@dovolena-chorvatsko.cz

HOLIDAY IN CROATIA - APARTMENTS, VILLAS, HOLIDAY HOUSES
Copyright © 2000 Indamo Portals Group - All rights reservedON-LINE KATALOG SMJEŠTAJA
NO. 1 U HRVATSKOJ


DIREKTNI KONTAKTI SA GOSTIMA